Apakah cara untuk melaraskan tetapan?

Jika anda perlu melaraskan tetapan untuk permainan, semak di sini:

iOS:

  • Tetapan → Vainglory
  • Di sini, anda boleh menukar tetapan bahasa, pemberitahuan, penzuman dan banyak lagi

Android:

  • Ketik ikon pelindung di sebelah kiri bawah untuk pergi ke Halaman Profil anda
  • Dari Halaman Profil, ketik ikon Gear di sebelah kanan bawah skrin
  • Di sini, anda boleh menukar tetapan bahasa, pemberitahuan, tetapan grafik dan banyak lagi