ต้องมีพื้นที่ว่างเท่าใดในอุปกรณ์เพื่อใช้ในการเล่นเวนกลอรี่

คุณต้องใช้พื้นที่เพียงแค่ประมาณ 1.2GB สำหรับติดตั้งเวนกลอรี่ อย่างไรก็ตามอุปกรณ์ของคุณจะต้องมีพื้นที่ว่างสำหรับ Flex Memory ด้วย ดังนั้น กรุณาตรวจสอบให้มั่นใจก่อนว่ามีพื้นที่ว่างเหลืออย่างน้อย 2GB หลังจากที่ติดตั้งเวนกลอรี่แล้ว

สำหรับผู้ใช้แอนดรอยด์ คุณสามารถติดตั้งเวนกลอรี่ลง SD card ได้ แต่แนะนำว่าไม่ควรทำหากเป็นไปได้ เนื่องจากความเร็วในการอ่านหรือบันทึกข้อมูลของ SD card นั้นอาจจะไม่เพียงพอและอาจทำให้คุณต้องใช้เวลานานขึ้นในการโหลดเข้าสู่การเล่นแต่ละนัด แต่หากคุณยังต้องการใช้ SD card อยู่ กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าการ์ดสามารถรองรับวิดีโอขนาด 4K ได้