ฉันประสบปัญหาเกมค้างหรือหลุด ฉันควรจะทำอย่างไร

ไม่นะ เราเสียใจจริง ๆ ที่ได้ยินอย่างนั้น โชคดีที่การแก้ไขเรื่องนี้เป็นเรื่องง่าย ๆ เกมค้างหรือหลุดส่วนใหญ่แล้วมาจากการที่อุปกรณ์ของคุณมีพื้นที่ความจำเหลือน้อย

กรุณาทำตามขั้นตอนดังนี้

 

Android:

ปิดเครื่องโดยกดปุ่มเปิด/ปิด ค้างไว้ 15 วินาทีหรือนานกว่านั้น และลองเปิดเครื่องอีกครั้ง

หากไม่ได้ผล คุณอาจจะต้องลบข้อมูลหรือแอปเก่าที่ไม่ได้ใช้ ย้ายรูปและอื่น ๆ ลงคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มพื้นที่ในอุปกรณ์ของคุณ

หมายเหตุ: หากคุณติดตั้งเวนกลอรี่ใน SD card ให้ลองติดตั้งลงบนเครื่องแทนหากเป็นไปได้ และหากไม่สามารถทำได้ คุณควรเปลี่ยน SD card ให้มีความเร็วในการอ่าน/เขียนข้อมูลมากขึ้น

และอย่าลืมว่าอุปกรณ์ต่าง ๆ มักจะต้องเหลือที่ว่างไว้เผื่อ Flex Memory เสมอ ดังนั้นจึงควรตรวจดูให้มั่นใจว่าอุปกรณ์ของคุณจะเหลือที่ว่างอย่างน้อย 2GB หลังจากลงเวนกลอรี่แล้ว

 

iOS:

กดปุ่มเปิด/ปิด และปุ่มโฮมบนเครื่องของคุณพร้อมกัน จนกระทั่งสัญลักษณ์แอปเปิ้ลปรากฏขึ้น

ความจำที่เรากล่าวถึงในที่นีไม่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ว่างที่คุณเห็นในการตั้งค่าของอุปกรณ์ของคุณ แต่จะเกี่ยวกับความจำที่ใช้โดยแอปพลิเคชั่นทั้งหมดที่กำลังทำงานอยู่บนเครื่องของคุณ

การปิดและเปิดอุปกรณ์ใหม่จะช่วยล้างความจำในส่วนนี้และทำให้คุณสามารถเล่นต่อไปได้