ฉันไม่สามารถเชื่อมต่อเข้าช่องสนทนาได้

หากคุณไม่สามารถเชื่อมต่อเพื่อสนทนาได้ อาจจะเกิดจากพอร์ทถูกบล็อคในไฟร์วอลหรือเราเตอร์ของคุณ พอร์ทที่ถูกบล็อคมักจะเป็น 8020

กล่าวคือ คุณควรจะเปิดพอร์ททั้งหมดในระยะ 7000~8020 เพื่อที่จะเล่นเวนกลอรี่อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด