พอร์ทการเชื่อมต่ออันไหนที่ฉันต้องเปิดใช้เพื่อเล่นเวนกลอรี่

เวนกลอรี่ใช้พอร์ท 80(สำหรับ http) และพอร์ท 443 (สำหรับ https) แต่โดยปกติแล้วทั้งสองพอร์ทนี้ก็จะเปิดใช้อยู่แล้ว ไม่เช่นนั้นคุณก็จะไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ เรายังต้องใช้พอร์ททั้งหมดในช่วง 7000~8020 โดยพอร์ท 8020 นั้นใช้สำหรับการสนทนาโดยเฉพาะอีกด้วย

กรุณาอ่านที่นี่เช่นกัน