ฉันได้รับข้อความ Cannot Connect หรือ Connection Dropped


หากคุณได้รับข้อความดังกล่าว หมายความว่าการเชื่อมต่อสู่เซิiNฟเวอร์ของคุณไม่สามารถทำได้ในขณะนี้ กรุณาทำตามวิธีด้านล่างนี้เพื่อแก้ไขปัญหา

  • ตรวจสอบสถานะเวนกลอรี่เพื่อดูว่าเรากำลังประสบปัญหาหรืออยู่ระหว่างการปิดปรับปรุงหรือไม่
  • ปิดเครื่องของคุณรวมถึงเราเตอร์ประมาณ 30 วินาทีขึ้นไป
  • หากปิดแล้วเปิดใหม่ไม่ได้ผล ให้ลองเปิดพอร์ท 7000~8020 เพื่อให้แน่ใจว่าตัวติดตั้งเกมสามารถติดตั้งผ่านเราเตอร์ของคุณได้ (อาจจะไม่สามารถแก้ไขจุดนี้ได้ หากคุณเล่นในที่สาธารณะ เช่น โรงเรียนหรือที่ทำงาน)
  • ลองเปลี่ยนเครือข่ายในการเชื่อมต่อ หรือ 4G/LTE/3G เพื่อดูว่าใช้งานได้หรือไม่
  • ปิดและเปิดเครื่องใหม่