เราสามารถเล่นเวนกลอรี่ได้บนอุปกรณ์ใดบ้าง

คุณสามารถเล่นเวนกลอรี่ได้บนอุปกรณ์หลายรุ่นเลยล่ะ

Android:

ถึงแม้อุปกรณ์ของคุณจะมีคุณสมบัติมากกว่าที่ต้องการขั้นต่ำ แต่เวนกลอรี่อาจไม่สามารถเล่นบนอุปกรณ์ของคุณได้ ดังนั้นกรุณาตรวจสอบรายชื่ออุปกรณ์ที่รองรับด้วย

  • ดูอัลคอร์โพรเซสเซอร์ หรือดีกว่า
  • แรม 1GB หรือมากกว่า
  • แอนดรอยด์ 4.1 หรือใหม่กว่า
  • สามารถติดตั้งเกมบน SD card ได้! แต่กรุณาเลือกใช้แบบที่มีความเร็วในการอ่านหรือเขียนข้อมูลมากที่สุดที่คุณสามารถหาได้!
  • กดที่นี่ เพื่อดูรายชื่ออุปกรณ์แอนดรอยด์ที่รองรับเวนกลอรี่

iOS:

  • iPad 2 และอุปกรณ์ที่ใหม่กว่า
  • iPhone 5 และอุปกรณ์ที่ใหม่กว่า
  • ต้องเป็นระบบ iOS 7.0 หรือใหม่กว่า กดที่นี่ หากคุณต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้เล่นได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด