ฉันอยากเข้าร่วมระบบทดลองเล่น (PBE) ฉันต้องทำอย่างไรบ้าง

คุณอาจจะสังเกตเห็นกว่าในบางครั้งเซิร์ฟเวอร์ก็ปิดเพื่อปรับปรุงหรืออัพเดท แต่ยังมีการถ่ายทอดสดบางที่อยู่ เกมเหล่านั้นอยู่ในระบบทดลอง Public Beta Environment (PBE)

ระบบทดลองนี้จะอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ที่แยกออกไป ที่นั่นเต็มไปด้วยผู้เล่นระดับสูงและผู้สร้างเนื้อหา ซึ่งระบบนี้ใช้เป็นที่ทดลองการเปลี่ยนแปลงที่พวกเราคิดจะทำในเกมจริง อีกทั้งยังเป็นที่ที่ผู้สร้างเนื้อหาจะทำวิดีโอต่าง ๆ ให้ได้ชมในช่วงเวลาเดียวกันกับที่ปล่อยอัพเดท

ปัจจุบันนี้ยังไม่มีการสมัครเข้าทดลองเล่นในระบบ PBE หากคุณสนใจเข้าร่วม ผู้เล่นที่เข้าร่วม PBE อยู่แล้วต้องเป็นผู้แนะนำคุณ ในบางครั้งเราก็เชิญผู้เล่นบางส่วนเข้ามาใน PBE เอง หากเราคิดว่าพวกเขาจะสามารถมีส่วนร่วมในการทำงานกับพวกเราได้ใน PBE