ฉันสามารถซื้อ ขาย แบ่งปัน หรือแลกเปลี่ยนบัญชีได้หรือไม่

ไม่ได้ คุณไม่สามารถ ซื้อ ขาย แบ่งปัน หรือแลกเปลี่ยนบัญชีได้ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

การกระทำเช่นนั้นผิดเงื่อนไขการใช้งาน และอาจส่งผลให้บัญชีถูกแบนชั่วคราวหรือถาวร