ฉันสามารถดูประวัติการซื้อได้ที่ไหน

คุณสามารถตรวจสอบประวัติการสั่งซื้อได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

ระบบ Android:

  1. ไปยังลิงก์ payments.google.com เพื่อเข้าสู่ระบบบัญชี Google ที่คุณต้องการ
  2. เลือก “Transactions” เพื่อดูประวัติการสั่งซื้อของคุณใน Play Store
  3. เลือกการสั่งซื้อที่ต้องการเพื่อดูใบเสร็จรับเงินที่ตรงกับการสั่งซื้อ

iOS:

  1. เปิด iTunes บนคอมพิวเตอร์
  2. เลือกชื่อผู้ใช้ (ในที่นี้คืออีเมลของคุณ) และเลือก “Account”
  3. เลื่อนลงข้างล่างไปยัง “Purchase History” และเลือก “See All”