ฉันสามารถใช้หรือติดตั้งบน SD การ์ดได้หรือไม่

ได้สิ คุณสามารถติดตั้งเวนกลอรี่ลง SD การ์ดได้ หากคุณไม่มีพื้นที่ว่างพอติดตั้งเกมในอุปกรณ์ของคุณ เวนกลอรี่ต้องใช้พื้นที่ประมาณ 1.2 GB และหลังติดตั้งแล้ว ตำแหน่งที่คุณต้องการติดตั้งนั้นต้องมีพื้นที่เหลืออย่างน้อย 2GB เป็นพื้นที่ว่างสำหรับ Flex Memory

หากคุณติดตั้งเกมลงบนอุปกรณ์โดยตรงจะเป็นการดีกว่า เพราะเวนกลอรี่จะแสดงผลได้สูงสุดต้องใช้พื้นที่มาก และการเพิ่มค่าการอ่านหรือบันทึกข้อมูลลงในอุปกรณ์ของคุณอาจช่วยได้ไม่มากนัก

หากคุณใช้ SD การ์ด เราขอแนะนำให้ตรวจสอบให้มั่นใจก่อนว่ามีความเร็วในการอ่านหรือบันทึกข้อมูลที่เร็วเพียงพอ

การ์ดที่เหมาะสมที่ใช้งานได้ดีที่สุดคืออย่างน้อยควรจะอัดวีดีโอ 4K ได้