ทำไมถึงกดไม่ค่อยติด

อุปกรณ์บางอย่างจะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบสัมผัสขณะที่เสียบปลั๊กเครื่องอยู่ หากอุปกรณ์ของคุณเสียบปลั๊กอยู่และระบบสัมผัสหน้าจอมีปัญหา ลองถอดปลั๊กดูและดูว่าปัญหาได้รับการแก้ไขหรือไม่

และหากอุปกรณ์ของคุณเริ่มร้อน ลองย้ายไปจุดอื่นหรือเปลี่ยนท่าจับ เพื่อให้เครื่องเย็นลง และอาการอาจจะดีขึ้น