ถ้วยรางวัลคืออะไร และทำงานอย่างไร

ในช่วงท้ายของทุก ฤดูกาล ความก้าวหน้าของคุณในฤดูกาลนั้นจะถูกเก็บบันทึกไว้ถาวรในหมวดถ้วยรางวัลในบัญชีของคุณ รวมไปถึงหมวดถ้วยรางวัลของกิลด์และทีมที่คุณเข้าร่วมอีกด้วย

นี่เป็นหมวดที่คุณสามารถเข้ามาดูว่าคุณได้ประสบความสำเร็จอะไรมากแล้วบ้าง หรือสามารถเข้าไปดูในกิลด์หรือทีมที่สนใจเพื่อดูว่ากิลด์หรือทีมนั้น ๆ ประสบความสำเร็จอะไรมาบ้างเช่นกัน