เวนกลอรี่ใช้ดาต้าเท่าไหร่

เวนกลอรี่ใช้ดาต้าประมาณ 0.5MB ต่อนาที ดังนั้นจะใช้ประมาณ 12MB ต่อนัด