ชื่อผู้ใช้ของฉันถูกเปลี่ยนเป็น Playerxxxxxxxx เพราะเหตุใด

หากชื่อของคุณถูกเปลี่ยนเป็น Playerxxxxxxxx กับเลขสุ่มในตำแหน่ง x นั่นหมายความว่า IGN ของคุณ (ชื่อในเกม) ก่อนหน้านี้ ไม่เหมาะสมและถูกทีมงานเปลี่ยนแปลง

หากคุณต้องการเลือก IGN ใหม่ คุณต้องใช้ การเปลี่ยนชื่อในเกม และจ่ายค่าเปลี่ยนชื่อใหม่