ทำไมพนักงาน Super Evil Megacorp ถึงขอรหัสผ่านของฉัน

ไม่ พนักงานของ Super Evil Megacorp จะไม่ขอรหัสผ่านจากผู้เล่น กรุณาเก็บรหัสผ่านให้ดีและเก็บไว้เป็นความลับ