ห้ามให้ข้อมูลการเข้าใช้งานกับบุคคลอื่น!

โปรดอย่าให้ข้อมูลการเข้าใช้งานกับบุคคลอื่น คุณควรเก็บไว้เป็นความลับและเก็บไว้ให้ดี

ทางเราขอย้ำว่า พนักงานของ Super Evil Megacorp จะไม่ขอรหัสผ่านจากผู้เล่น