บันทึกภาพ/การสตรีมวีดีโอและการดูย้อนหลัง

ความต้องการ:

การบันทึกและการสตรีมวิดีโอนั้นสามารถทำได้เฉพาะบน iOS เวอร์ชั่น 10.1 หรือสูงกว่าบนอุปกรณ์ที่ระบุไว้ด้านล่างนี้เท่านั้น:

 • iPad Air
 • iPad Air 2
 • iPhone 5S
 • iPhone 6
 • iPhone 6 Plus
 • iPhone 6S
 • iPhone 6S Plus
 • iPhone SE
 • iPhone 7
 • iPhone 7 Plus
 • iPad mini 2
 • iPad mini 3

การบันทึกวิดีโอนั้นสามารถทำได้กับอุปกรณ์ Android ที่ใช้ Lollipop/5.0 หรือสูงกว่าเท่านั้น ซึ่งเรายังไม่มีรายชื่ออุปกรณ์ที่สามารถรองรับได้ในขณะนี้ - หากคุณพยายามทำการบันทึกวิดีโอโดยที่อุปกรณ์ของคุณนั้นไม่สามารถรองรับได้ คุณควรจะได้รับการแจ้งเตือนจากอุปกรณ์ของคุณ

ตัวเลือกการบันทึกจะไม่ปรากฏบนอุปกรณ์ iOS ที่ไม่สามารถรองรับการบันทึกวิดีโอได้

ตัวเลือกการบันทึกจะไม่ถูกแสดงบนอุปกรณ์ Android ที่มีคุณสมบัติไม่เพียงพอ แต่จะยังคงแสดงผลหากเวอร์ชั่นของ OS นั้นถูกต้อง เพียงแต่คุณสมบัติของอุปกรณ์นั้นตํ่ากว่าที่ต้องการ

 

การเข้าถึง:

สามารถเข้าถึงฟังก์ขั่นการบันทึก/สตรีมได้จากไอคอน Clacker บนหน้าแรกในบัญชีของคุณ และจากเมนู Replays ภายใต้ไอคอน Clacker บริเวณมุมซ้ายบนสุดของหน้าจอ การคลิกที่ไอคอนจะเป็นการเปิดแพลตฟอร์มให้คุณสามารถตั้งค่าคุณภาพของวิดีโอได้ (จะมีเพียงตัวเลือกสำหรับการบันทึกเท่านั้นบน Android)

หลังจากการตั้งค่าแล้ว หน้าจอสำหรับการบันทึกหรือการสตรีมวิดีโอจะถูกแสดงขึ้น โดยจะมีส่วนประกอบ UI ตามด้านล่างนี้:

เมนูการบันทึก: ไอคอนทั่วไป หรือปุ่มกดบันทึกจากอุปกรณ์ของคุุณจะถูกแสดงขึ้น ซึ่งคุณสามารถลากมันไปวางไว้ที่ตําแหน่งใดก็ได้บนหน้าจอ และจะปรากฏขึ้นเมื่อคุณทำการบันทึก การแตะที่ปุ่มจะเป็นการทำให้ปุ่มบันทึกอื่นๆถูกซ่อนหรือปรากฏขึ้น

ปุ่มเปิด/ปิดกล้อง: T ใช้เพื่อการเปิดหรือปิดกล้องวิดีโอบนอุปกรณ์ของคุณ

ไมโครโฟน: ใช้ในการเปิดหรือปิดการใช้งานไมโครโฟนบนอุปกรณ์ของคุณ

การบันทึก: แตะที่ปุ่มวงกลมเพื่อเริ่มต้นบันทึกหรือสตรีมวิดีโอ ปุ่มสีเหลี่ยมเพื่อหยุดและเซฟไฟล์วิดีโอหรือหยุดการสตรีม

 

 

การดูย้อนหลัง:

เมื่อสิ้นสุดการเล่นในแต่ละแมทช์ ตัวเลือกการดูย้อนหลังจะปรากฏขึ้นเพื่อให้ผู้เล่นสามารถดูการเล่นที่พึ่งจบลงไปได้

วิดีโอย้อนหลังจะเริ่มต้นขึ้นตามเวลาปรกติโดยจะมีกล้องจับภาพอยู่ที่ตัวฮีโร่ของคุณ หากคุณต้องการบันทึกหรือสตรีมวิดีโอดังกล่าว โดยอุปกรณ์ของคุณก็สามารถรองรับคุณสมบัติที่ต้องการได้แล้วนั้น คุณสามารถเปิดตัวเลือกตั้งค่าการดูย้อนหลัง ที่บริเวณด้านล่างตรงกลางของหน้าจอเพื่อแสดงไทม์ไลน์และเล่น/หยุดวิดีโอได้

คุณสามารถ:

 • เลือกตำแหน่งเริ่มต้นวิดีโอของคุณ (การตายของฮีโร่ และป้อมปืนที่ถูกทำลาย จะถูกระบุตำแหน่งไว้ชัดเจนบนไทม์ไลน์)
 • เลือกความเร็วการเล่นของวิดีโอ
 • ใช้ปุ่ม แสดงฮีโร่ (สี่เหลี่ยม3 กล่อง ตามด้วย 3 ลายเส้น) เพื่อสลับชื่อฮืโร่ แถบพลังงาน และรูปฮีโร่ การแตะที่ปุ่มจะเป็นการสลับวิธีการแสดงผลทั้ง 3 นี้:
  1. แสดงชื่อ, แถบพลังงาน, รูปฮีโร่
  2. แสดงแถบพลังงาน, รูปฮีโร่
  3. ไม่แสดงผลองค์ประกอบของ UI

คุณสามารถออกจากการดูย้อนหลังได้จากบริเวณนี้ได้ด้วยการแตะที่บริเวณด้านนอกของ UIตั้งค่าการดูย้อนหลัง เพื่อปิด

จากบริเวณนี้คุณสามารถเปิดไอคอน Clacker ที่อยู่บริเวณดทางซ้ายบนของหน้าจอเพื่อแสดง UI การบันทึกวิดีโอตามที่ได้อธิบายไว้ก่อนหน้า และเมื่อคุณพร้อมที่จะบันทึกหรือสตรีม คุณสามารถกดเพื่อเล่นวิดีโอและบันทึกได้ หรือจะเป็นเพียงแค่การดูเพื่อวิเคราะห์การเล่นสำหรับการวางกลยุทธ์ให้กับตัวคุณเอง หากคุณไม่ต้องการหรือไม่สามารถบันทึกหรือสตรีม

เช่นเดียวกันกับโหมดสอดส่อง คุณสามารถเคลื่อนตำแหน่งของกล้องได้โดยการแตะที่หน้าจอหรือเมนูเล็ก หรือการแตะที่ตัวฮีโร่หรือรูปฮีโร่ (ในกรณีที่มีการเลือกให้แสดงผล)

คุณสามารถออกจากการดูย้อมหลังได้จากหน้าตั้งค่าการดูย้อนหลัง หรือจาก UI ของสกอร์บอร์ด

 

Important FAQs:

 • ขนาดของวิดีโอจะถูกจำกัดตามขนาดของหน่วยความจำบนอุปกรณ์ และขึ้นอยู่กับประเภทของอุปกรณ์ที่คุณใช้เป็นอย่างมาก รวมถึงความละเอียดของวิดีโอที่คุณใช้ในการบันทึก และความยาวของวิดีโอ
 • ไฟล์วิดีโอจะถูกบันทึกในรูปแบบ MP4 สำหรับการบันทึกจากทั้ง ReplayKit และGoogle Play Games
 • ในการเลือกมุมมองของกล้อง หรือการเปลี่ยนแปลงความเร็วของวิดีโอ คุณจำเป็นต้องบันทึกการดูย้อนหลัง
 • วิดีโอจะถูกบันทึกไว้บนอุปกรณ์ของผู้เล่น ไม่ใช่บนเซิร์ฟเวอร์ของเกม
 • การบันทึกนั้นเกิดขึ้นบนอุปกรณ์ของผู้เล่น จึงจะไม่มีการใช้ข้อมูลอินเทอร์เน็ตเพิ่มเติม เว้นแต่การสตรีมวิดีโอที่ยังจำเป็นต้องใช้ข้อมูลอินเทอร์เน็ต
 • การเริ่มต้นหรือการหยุดบันทึกวิดีโอ จะไม่เกิดขึ้นได้โดยอัตโนมัติ
 • การสตรีมในขณะนี้สามารถเชื่อมต่อไปยัง Mobcrush ได้
 • หากคุณทำการบันทึก & และสตรีมวิดีโอพร้อม ๆ กันในระหว่างแมทช์ ความเร็วจอภาพ (FPS) ของคุณอาจช้าลงได้ ความเร็วจอภาพของคุณจะไม่ได้รับผลกระทบจากการสตรีมวิดีโอการดูย้อนหลัง แต่อาจช้าลงระหว่างการเล่นวิดีโอการดูย้อนหลัง