Vainglory oynayabilmek için hangi ağ portlarını açmak gerek?

Vainglory port 80 (http için) ve port 443 (https için) ihtiyaç duyar, fakat bu ikisi genelde açıktır, diğer türlü internete bağlanamazdınız. Ayrıca 7000~8020 arasındaki tüm portlara ihtiyaç duyuyoruz. Port 8020 özellikle sohbet içindir.