3 Ô Nhiệm Vụ Đã Thay Đổi

Chúng tôi muốn các bạn biết rằng khi cập nhật 2.5 đổ bộ, 3 ô nhiệm vụ sẽ không giống như cũ khi bạn phải hoàn tất để nhận thưởng nũa, mà sẽ có một số thay đổi quan trọng*:

  • Kể từ giờ, ô nhiệm vụ trên cùng sẽ chứa Nhiệm Vụ Rương 5 Hero thể hiện quá trình hoàn tất và hero nào bạn đã sử dụng để hoàn tất nhiệm vụ này
  • Ô nhiệm vụ dưới cùng sẽ hiển thị quá trình chơi lấy Trận Thắng Đầu Tiên / Trận Thắng Thứ Ba / Chiến Công Bảy Ngày cho mục tiêu hàng ngày và hàng tuần của bạn
  • Ô nhiệm vụ ở giữa sẽ là ô nhiệm vụ duy nhất và sẽ thay đổi nhiệm vụ khác (sau một khoảng thời gian) bằng nhiệm vụ mới khi bạn hoàn tất nó

*Quan trọng: Nếu bạn đang có nhiệm vụ nào đang làm dở ở ô nhiệm vụ trên cùng hoặc dưới cùng, bạn sẽ mất đi quá trình đó khi cập nhật 2.5 tới và bạn sẽ không thể hoàn tất nhiệm vụ đó nữa. Vui lòng thông cảm rằng điều này là không thể tránh khỏi, vì vậy hãy tập trung làm nhiệm vụ ở hai ô này trước khi cập nhật tới vào cuối tháng.

Hướng dẫn Vainglory

Khám phá cách lên đồ hero mới nhất, hướng dẫn chiến thuật và từ điển! Ghé thăm Học viện

Tin tức

Đọc tin tức mới nhất về Vainglory! Đọc tin tức

Quảng cáo

Mọi thắc mắc báo chí, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Liên hệ