Hỏi Đáp Cập Nhật 2.7

--- Hoàn Lại Glory Nâng Cấp Tài Năng ---

Làm thế nào tôi có thể chắc chắn được bạn đã hoàn lại cho tôi đúng số lượng Glory đã dùng lên Tài Năng?

Chúng tôi đã tính toán khoản hoàn lại của từng người chơi riêng dựa trên số lượng Tài Năng mà họ đã nâng cấp.

 

Liệu có thông báo hay tin nhắn gì để nhắc và cho tôi biết được xu Tài Năng của mình đã được hoàn lại rồi không?

Sẽ có một tin nhắn hiển thị Số Glory Nâng Cấp Tài Năng Được Hoàn Lại của bạn, nếu bạn nhận được.

 

Bên bạn cũng sẽ hoàn lại xu Tài Năng của tôi hay chỉ hoàn lại Glory Nâng Cấp thôi?

Chỉ có các nâng cấp bằng Glory được hoàn lại dựa trên giá nâng cấp mới.

 

Tôi không nhận được bất cứ khoản glory hoàn lại nào cả, tôi nên làm gì đây?

Bạn có nâng cấp bất kỳ Tài Năng nào không? Khoản hoàn lại được dựa trên số lượng Tài Năng được nâng cấp của mỗi người chơi riêng biệt.

 

 

--- Khác ---

Tại sao bên bạn lại bỏ nhiệm vụ "Chơi Đấu Thường" vậy?

Nhiệm vụ này xuất hiện quá sớm đối với một số người chơi, khiến một số người chơi mới cảm thấy khó chịu.

 

Lỗi kỹ năng Malice & Verdict của Samuel đã được sửa chưa?

Rồi, kỹ năng Malice & Verdict của Samuel giờ sẽ hoạt động chính xác. Không còn xuất hiện hoạt ảnh và thời gian hồi nhưng lại không hiện gì cả nữa.

 

Có phải lỗi kỹ năng Benediction của Grace đã được sửa trong bản cập nhật này để cô ấy không còn dịch chuyển cùng với hero địch khi chúng đang biến về không?

Cô ấy sẽ không còn bay về nhà chính của địch vì lỗi này đã được sửa trong cập nhật 2.7.

 

Liệu giá của Tài Năng có thay đổi nữa trong tương lai không?

Chúng tôi hài lòng với giá của Tài Năng hiện thời, nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục xem xét dữ liệu và phản hồi của các bạn để đảm bảo nó sẽ thoả mãn được các bạn.

 

Bài viết này có hữu ích không?
1 trên 1 thấy hữu ích

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu