Tôi cần bao nhiêu dung lượng trên thiết bị để chơi được Vainglory?

Bạn sẽ chỉ cần hơn 1.2GB trên tổng dung lượng để cài đặt Vainglory. Tuy nhiên, thiết bị của bạn sẽ cần dung lượng trống dùng cho bộ nhớ lưu động, vậy nên hãy đảm bảo nơi cài đặt sẽ còn lại ít nhất 2GB sau khi bạn cài Vainglory.

Bạn có thể cài đặt Vainglory trên thẻ nhớ SD đối với các thiết bị Android của bạn, nhưng chúng tôi đề nghị bạn không nên làm vậy nếu có thể, bởi tốc độ đọc/ghi trên thẻ nhớ SD thi thoảng không đủ nhanh và có thể khiến bạn tốn nhiều thời gian để vào được trận đấu. Nếu bạn vẫn muốn sử dụng thẻ nhớ SD, hãy đảm bảo nó có khả năng quay được video chất lượng 4K.