Thông số tối thiểu để các thiết bị Android chơi được Vainglory là bao nhiêu?

Quy tắc chung cho hầu hết thiết bị Android với những thông số sau có thể chơi được Vainglory. Để biết thêm danh sách đầy đủ các thiết bị tương thích vui lòng nhấn vào đây.

  • Bộ xử lý Dual Core hoặc tốt hơn
  • 1GB RAM hoặc hơn
  • Android 4.1 hoặc mới hơn