Thông số tối thiểu để các thiết bị Android chơi được Vainglory là bao nhiêu?

Quy tắc chung cho hầu hết thiết bị Android với những thông số sau có thể chơi được Vainglory. Để biết thêm danh sách đầy đủ các thiết bị tương thích vui lòng nhấn vào đây.

  • Bộ xử lý Dual Core hoặc tốt hơn
  • 1GB RAM hoặc hơn
  • Android 4.1 hoặc mới hơn

Hướng dẫn Vainglory

Khám phá cách lên đồ hero mới nhất, hướng dẫn chiến thuật và từ điển! Ghé thăm Học viện

Tin tức

Đọc tin tức mới nhất về Vainglory! Đọc tin tức

Quảng cáo

Mọi thắc mắc báo chí, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Liên hệ