Tôi không thể đăng nhập! Tôi quên mật khẩu!

Nếu bạn gặp vấn đề đăng nhập, trước tiên hãy thử nhập lại email và mật khẩu chậm rãi và chính xác. Nhập sai vì gõ nhanh thường là nguyên nhân chính của việc này.

Nếu bạn quên mật khẩu, có hai điều bạn có thể làm:

  1. Vào đây để đặt lại mật khẩu của bạn
  2. Trong game: Ấn nút “Quên Mật Khẩu” phía bên phải nút “Đăng Nhập”

Xin hãy nhớ giữ mật khẩu của bạn an toàn và không chia sẻ. Nếu bạn nghi ngờ có ai đó đăng nhập tài khoản của mình và thay đổi một số thứ mà không được bạn cho phép vui lòng mở phiếu hỗ trợ.

Nếu bạn đang nhận được lỗi kết nối báo lỗi bạn không thể kết nối tới server, thử các bước sau:

  • Kiểm tra Vainglory Status xem chúng tôi có đang gặp sự cố hoặc đang trong trạng thái Bảo Trì không
  • Khởi động lại thiết bị và Router của bạn
  • Nếu khởi động lại không được, thử mở cổng 6000~8000 và cổng 8020 để đảm bảo mọi gói dữ liệu của game có thể qua được router
  • Kết nối qua LTE / Dữ liệu di động có thể là giải pháp nếu bạn đang gặp lỗi nút “Đăng Nhập” bị trắng khi cố đăng nhập. Đây có thể là do cổng mạng bị chặn.

Xin nhớ rằng các nhân viên Super Evil Megacorp sẽ không bao giờ hỏi mật khẩu của bạn.