Tôi không thể kết nối đến phòng tán gẫu.

Nếu bạn không thể kết nối đến phòng tán gẫu, điều này có thể là do một cổng bị chặn trong tường lửa hoặc router của bạn. Cổng bị chặn này có thể là cổng 8020.

Nhìn chung sẽ là tốt nhất nếu bạn mở tất cả các cổng trong phạm vi 7000~8020 cho game Vainglory!

Hướng dẫn Vainglory

Khám phá cách lên đồ hero mới nhất, hướng dẫn chiến thuật và từ điển! Ghé thăm Học viện

Tin tức

Đọc tin tức mới nhất về Vainglory! Đọc tin tức

Quảng cáo

Mọi thắc mắc báo chí, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Liên hệ