Tôi cần mở cổng mạng nào để chơi được Vainglory?

Vainglory cần cổng 80 (đối với http) và cổng 443 (đối với https), nhưng 2 cổng này là những cổng thường mở, nếu không bạn sẽ không thể kết nối được mạng. Chúng tôi cũng cần tất cả cổng trong phạm vi 7000~8020. Cổng 8020 chuyên dùng để tán gẫu.

Đọc thêm tại đây.

Hướng dẫn Vainglory

Khám phá cách lên đồ hero mới nhất, hướng dẫn chiến thuật và từ điển! Ghé thăm Học viện

Tin tức

Đọc tin tức mới nhất về Vainglory! Đọc tin tức

Quảng cáo

Mọi thắc mắc báo chí, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Liên hệ