Tôi nhìn thấy dòng tin Không thể Kết nối hoặc Rớt mạng.


Nếu bạn nhìn thấy một trong những dòng tin trên có nghĩa rằng bạn hiện tại không thể kết nối đến server của chúng tôi. Vui lòng thử những bước sau để giải quyết:

  • Kiểm tra Vainglory Status để xem chúng tôi có đang gặp vấn đề hoặc có Bảo trì nào không.
  • Tắt hoàn toàn thiết bị và router của bạn trong 30+ giây
  • Nếu khởi động lại vẫn không giải quyết vấn đề, thử mở cổng 7000~8020 để đảm bảo rằng tất cả gói kết nối của game có thể đi qua được router của bạn (điều này có thể không khả thi nếu bạn đang chơi ở nơi công cộng như trường học hoặc nơi làm việc)
  • Hãy thử sử dụng một mạng khác hoặc 4G/LTE/3G để xem vấn đề có được giải quyết không.
  • Tắt và khởi động lại thiết bị của bạn.