Vấn đề khi Cài đặt và Cập nhật.

Chúng tôi không thể kiểm soát quá trình Cài đặt hoặc Cập nhật một cách tường tận được. Tuy nhiên, chúng tôi có vài gợi ý mà bạn có thể thử để cài đặt.

Bao gồm các vấn đề như: Không tìm thấy file Assets / Không tìm được Nơi Cài Đặt / Cài Đặt bị ngừng ở mức xx% / Cài Đặt Khởi Động Lại

 

iOS:

 1. Xóa Vainglory (nếu bạn đã cài một phiên bản cũ)
 2. Giữ đồng thời nút Power và nút Home trong khoảng 10 giây cho đến khi logo Apple xuất hiện.
 3. Hãy đảm bảo bạn đang kết nối bằng WiFi chứ không phải LTE/3G/4G
 4. Tìm Vainglory trên App Store và cài đặt mới

 

Android:

Vui lòng đọc tất cả giải pháp ở đây để xem có mục nào trong đây liên quan đến vấn đề của bạn không:

Đầu tiên, hãy đảm bảo bạn đã cài đặt bản cập nhật mới nhất.


Không tìm được file Assets:
Could not find assets.png

Lỗi này rất phổ biến nhưng cũng rất dễ giải quyết.

Đối với người dùng hệ điều hành Marshmallow:
Hệ điều hành này buộc bạn phải tự thay đổi giấy phép một cách thủ công để cài đặt dữ liệu, vậy nên hãy vào Cài Đặt → Quản Lý Ứng Dụng → Vainglory → Giấy phép Ứng dụng → Dung lượng → (bật lên).

Nếu bạn làm được vậy, hãy thử:

 1. Sử dụng ứng dụng Quản Lý Tập Tin bất kỳ truy cập vào: Android/obb/com.superevilmegacorp.game
 2. Xoá main.x.com.superevilmegacorp
 3. Đổi tên patch.y.com.superevilmegacorp thành main.y.com.superevilmegacorp

Một vài người nói cách này vẫn không hiệu quả, nếu vậy hãy xoá bất cứ file OBB nào trong tệp và khởi động lại thiết bị của bạn và sau đó cài lại Vainglory.

Nếu những cách này vẫn không có hiệu quả, vui lòng làm theo những bước sau:

 1. Gỡ cài đặt Vainglory
 2. Gỡ cài đặt các cập nhật Google Play (Cài Đặt → Ứng Dụng → Cửa Hàng Google Play → gỡ cài đặt cập nhật)*Nó có lưu giữ một vài thông tin gây ra lỗi này, vậy nên phải làm như vậy, và cách này cũng rất an toàn
 3. Tắt thiết bị trong 15+ giây
 4. Cài Đặt Vainglory

Việc này sẽ đem bạn trở lại Halcyon Fold ngay lập tức.


Không Thể Truy Cập Nơi Cài Đặt:
install location unavailable.png
Sau khi cài đặt ứng dụng, đừng khởi chạy ứng dụng.
Đối với hầu hết máy tính bảng:

 1. Vào (Cài Đặt → Ứng Dụng → Vainglory → Nhấn vào Giấy Phép)
 2. Bạn sẽ thấy tuỳ chọn dung lượng của mình và ở bên phải bạn sẽ thấy thanh trượt bật/tắt giấy phép để sử dụng những tuỳ chọn dung lượng này.
 3. Nếu nó đang tắt, hãy bật nó lên.
 4. Nếu cài đặt đã bật sẵn, thì hãy tắt đi và khởi động lại thiết bị của bạn, sau đó bật nó lại và khởi động lại một lần nữa

Đối với hầu hết điện thoại:

 1. Vào (Cài Đặt → Dung Lượng → Vị Trí Muốn Cài Đặt)
 2. Chọn nơi bạn muốn cài đặt.
 3. Nếu vị trí cài đặt của bạn đã được chọn sẵn, hãy đổi nó và khởi động lại thiết bị sau đó đổi nó lại và khởi động lại một lần nữa

Sau khi làm xong, hãy chạy Vainglory và lỗi này sẽ được giải quyết!!
Nếu cách này không hiệu quả, bạn có thể có một vấn đề khác vậy nên hãy lập một chủ đề với tất cả thông tin tài khoản của bạn.

Cài Đặt bị ngừng ở mức xx% / Cài Đặt Khởi Động Lại:

Nếu bạn gặp lỗi này thì có thể vì một trong hai điều sau:

 1. Thẻ SD của bạn không đủ nhanh để chạy được VG. Hãy đảm bảo tốc độ đọc/ghi của nó đủ nhanh để quay được video chất lượng 4K.
 2. Nơi cài đặt của bạn đã hết dung lượng. Vainglory chỉ cần khoảng 1GB dung lượng nhưng nếu nơi cài đặt còn ít hơn 2GB trống thì thiết bị của bạn có thể gặp lỗi trong lúc cài đặt bởi vì nó muốn giữ dung lượng trống để sử dụng Bộ Nhớ Lưu Động. Hãy đàm bảo đã xoá những ứng dụng cũ cũng như những hình ảnh và video cũ mà bạn không còn cần đến *lưu lại trước đã nhé.

Sau khi giải quyết những vấn đề trên. hãy thử các bước tái cài đặt ở trên lại một lần nữa!

Nhớ rằng:

 • Vainglory chỉ cần khoảng 1Gb dung lượng nhưng nếu nơi cài đặt còn ít hơn 2GB trống thiết bị của bạn có thể gặp lỗi khi đang cài đặt vì nó muốn giữ dung lượng trống để sử dụng Bộ Nhớ Lưu Động.
 • Nếu cài đặt trên thẻ SD hãy đảm bảo rằng tốc độ đọc/ghi của nó đủ nhanh để quay được video chất lượng 4K.

 

Chúng tôi rất hy vọng cách này sẽ có hiệu quả với bạn và bạn sẽ có thể cài đặt thành công phiên bản mới nhất của Vainglory trên thiết bị của mình.