Tại sao nó báo là tài khoản của tôi không tìm thấy?

Tin nhắn này là tin nhắn bạn sẽ thấy khi bạn điền sai địa chỉ email hoặc mật khẩu. Nếu bạn đã thử đặt lại mật khẩu nhưng không nhận được email phản hồi, xin vui lòng liên hệ chúng tôi bằng cách mở phiếu hỗ trợ và chúng tôi sẽ giúp bạn tìm lại tài khoản.

Xin nhớ rằng nhân viên Super Evil Megacorp sẽ không bao giờ hỏi mật khẩu của bạn.