Tôi mua ICE nhưng không nhận được nó.

Cảm ơn bạn đã ủng hộ chúng tôi bằng cách mua ICE! Chúng tôi thật sự cảm kích. Nếu bạn đã mua ICE mà không thấy ICE tới trong tài khoản trong vòng 3 tiếng, vui lòng liên hệ chúng tôi bằng cách gửi yêu cầu hỗ trợ!

Chúng tôi sẽ giúp bạn bằng nhiều cách, hoàn tiền chẳng hạn hoặc gửi ICE cho bạn trực tiếp tùy vào trường hợp bạn đang gặp phải.

Hướng dẫn Vainglory

Khám phá cách lên đồ hero mới nhất, hướng dẫn chiến thuật và từ điển! Ghé thăm Học viện

Tin tức

Đọc tin tức mới nhất về Vainglory! Đọc tin tức

Quảng cáo

Mọi thắc mắc báo chí, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Liên hệ