Game hỗ trợ trên những thiết bị nào?

Vainglory chạy được trên nhiều thiết bị, nhưng hãy nhớ, đây là những yêu cầu tối thiểu chung.

Android:

Kể cả khi thiết bị của bạn đáp ứng được những yêu cầu này, Vainglory vẫn có thể không được hỗ trợ trên thiết bị của bạn, vậy nên vui lòng kiểm tra danh sách thiết bị được hỗ trợ.

  • Bộ xử lý Dual Core hoặc tốt hơn
  • 1GB RAM hoặc nhiều hơn
  • Android 4.1 hoặc mới hơn
  • Có thể cài đặt trên thẻ nhớ SD, nhưng hãy sử dụng thẻ có tốc độ đọc/ghi nhanh nhất mà bạn có!
  • Nhấn vào đây để xem các thiết bị Android được hỗ trợ

iOS:

  • iPads 2 hoặc hơn
  • iPhones 5 hoặc hơn
  • Yêu cầu iOS 7.0 hoặc hơn, nhấn vào đây để xem các trợ giúp về tối ưu hoá