Tôi muốn tham gia chơi bản beta (PBE), tôi nên làm gì?

Bạn có thể để ý là đôi lúc máy chủ rơi vào trạng thái bảo trì hoặc cập nhật phiên bản mới mà vẫn có một vài trận đấu trực tiếp diễn ra. Đó chính là Chế Độ Beta Công Khai (PBE).

Đây là một server riêng biệt gồm nhiều người chơi kỹ năng cao cùng những người sáng tạo nội dung và được sử dụng để thử nghiệm các thay đổi mà chúng tôi dự định sẽ áp dụng vào game cũng như là nơi để những người sáng tạo nội dung làm video để sẵn sàng phát hành cùng lúc với bản cập nhật.

Hiện tại không có cách nào để bạn có thể đăng ký vào PBE, chỉ cho phép khi bạn được mời hoặc được ai đó giới thiệu. Chúng tôi thi thoảng sẽ mời những người chơi vào chế độ PBE nếu chúng tôi nghĩ họ sẽ là một phần có ích. Những người chơi đã ở trong chế độ PBE cũng có thể giới thiệu người chơi mới với chúng tôi.