Tôi có thể mua, bán, chia sẻ, hoặc đổi tài khoản không?

Không, bạn không được mua, bán, chia sẻ, hoặc trao đổi tài khoản với bất kỳ ai và bất kỳ lý do gì.

Điều này vi phạm Điều khoản sử dụng Dịch vụ của Vainglory và sẽ dẫn tới khóa tạm thời hoặc vĩnh viễn các account liên quan.

Hướng dẫn Vainglory

Khám phá cách lên đồ hero mới nhất, hướng dẫn chiến thuật và từ điển! Ghé thăm Học viện

Tin tức

Đọc tin tức mới nhất về Vainglory! Đọc tin tức

Quảng cáo

Mọi thắc mắc báo chí, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Liên hệ