Tôi tìm lịch sử giao dịch của mình ở đâu?

Xem bên dưới để biết các cách tìm lịch sử giao dịch của bạn:

Android:

  1. Truy cập payments.google.com, sau đó đăng nhập với tài khoản Google bạn muốn xem.
  2. Chọn “Transactions” để hiển thị lịch sử các giao dịch Play Store.
  3. Chọn một giao dịch để xem hóa đơn tương ứng.

iOS:

  1. Mở iTunes trên máy của bạn.
  2. Chọn username (email của bạn), và chọn “Account”.
  3. Cuộn xuống phía dưới tới “Purchase History”, và chọn “See All”

Hướng dẫn Vainglory

Khám phá cách lên đồ hero mới nhất, hướng dẫn chiến thuật và từ điển! Ghé thăm Học viện

Tin tức

Đọc tin tức mới nhất về Vainglory! Đọc tin tức

Quảng cáo

Mọi thắc mắc báo chí, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Liên hệ