Tôi có thể buộc một ứng dụng ngừng chạy trên thiết bị của mình bằng cách nào?

Nếu bạn muốn buộc Vainglory ngừng chạy với lý do bất kỳ, hãy xem hướng dẫn phía dưới:

iOS:

  • Nhấn 2 lần vào nút Home
  • Tìm Vainglory
  • Trượt lên để Buộc Ngừng Chạy

Android:

  • Vào Cài đặt → Ứng dụng
  • Tìm Vainglory
  • Nhấn Buộc Ngừng và chọn OK để Buộc Ngừng Chạy.

Hướng dẫn Vainglory

Khám phá cách lên đồ hero mới nhất, hướng dẫn chiến thuật và từ điển! Ghé thăm Học viện

Tin tức

Đọc tin tức mới nhất về Vainglory! Đọc tin tức

Quảng cáo

Mọi thắc mắc báo chí, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Liên hệ