Tôi có thể buộc một ứng dụng ngừng chạy trên thiết bị của mình bằng cách nào?

Nếu bạn muốn buộc Vainglory ngừng chạy với lý do bất kỳ, hãy xem hướng dẫn phía dưới:

iOS:

  • Nhấn 2 lần vào nút Home
  • Tìm Vainglory
  • Trượt lên để Buộc Ngừng Chạy

Android:

  • Vào Cài đặt → Ứng dụng
  • Tìm Vainglory
  • Nhấn Buộc Ngừng và chọn OK để Buộc Ngừng Chạy.