Tôi điều chỉnh cài đặt bằng cách nào?

Nếu bạn muốn điều chỉnh cài đặt trong game, hãy làm như sau:

iOS:

  • Cài đặt → Vainglory
  • Tại đây bạn có thể thay đổi cài đặt ngôn ngữ và nhiều thứ khác.

Android:

  • Nhấn icon hình khiên ở góc dưới bên trái để vào trang Cá Nhân của bạn.
  • Tại Trang Cá Nhân, hãy nhấn vào biểu tượng Bánh Răng ở góc dưới bên phải màn hình.
  • Tại đây bạn có thể thay đổi cài đặt ngôn ngữ và nhiều thứ khác.