Tôi nhận được tin nhắn yêu cầu tôi liên lạc với iTunes. Tôi nên làm gì?

Nếu bạn nhận được thông báo pop-up khi đang mua ICE trong Cửa Hàng, nghĩa là bạn đã gặp sự cố với giao dịch.

Vấn đề này thường là bởi vì số lượt mua giới hạn trong ngày của Apple ID và Apple cần phải chỉnh sửa giới hạn này để giao dịch được thông qua. Nếu không, nó sẽ tự động reset trong 24 tiếng.

Với thiết bị iOS của bạn, mặt hàng mua trong game sử dụng tài khoản Apple ID và Mật khẩu riêng biệt, và bởi vì iTunes tiến hành các giao dịch này cho Vainglory, chúng tôi sẽ không thể giúp bạn với vấn đề này.

Để được trợ giúp, vui lòng liên hệ iTunes Support.

Hướng dẫn Vainglory

Khám phá cách lên đồ hero mới nhất, hướng dẫn chiến thuật và từ điển! Ghé thăm Học viện

Tin tức

Đọc tin tức mới nhất về Vainglory! Đọc tin tức

Quảng cáo

Mọi thắc mắc báo chí, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Liên hệ