Tại sao cảm ứng hoạt động không hiệu quả lắm?

Có vài thiết bị dường như mắc lỗi cảm ứng khi được cắm điện. Nếu thiết bị của bạn đang cắm điện và màn hình cảm ứng của bạn gặp lỗi, hãy thử gỡ dây cắm và xem xem có giải quyết được vấn đề không!

Đồng thời, nếu thiết bị của bạn đang nóng lên, hãy thử dời nó đến một chỗ mới hoặc giữ nó ở một tư thế khác nhằm giúp cho không khí làm dịu nó tốt hơn.