Tôi bật Quản Lý Phụ Huynh để ngăn chặn mua trong ứng dụng như thế nào?

Quản lý Phụ huynh

Vainglory có thêm phần trả phí, hoặc “in-app purchase”. Các bậc phụ huynh nên lưu ý vấn đề này trước khi đưa máy cho con trẻ quá nhỏ không hiểu về giao dịch trực tuyến, và nên thiết lập những bước đầu tiên để đảm bảo rằng thiết bị được bảo mật bởi mật khẩu hoặc quản lý phụ huynh.

Lưu ý rằng chúng tôi có xem xét yêu cầu hoàn tiền mỗi ngày, và việc hoàn tiền sẽ không hoàn toàn được đảm bảo khi ứng dụng bị dùng sai cách.

Bạn có thể đặt mã PIN cho giao dịch. Đây là cách hiệu quả nhất để ngăn chặn thanh toán không mong muốn.

 

Amazon:

Click vào đây để đọc các bước hướng dẫn từ hỗ trợ của Amazon.

 

Google:

Click vào đây để đọc các bước hướng dẫn từ hỗ trợ của Gooogle.

 

Apple:

Click vào đây để đọc các bước hướng dẫn từ hỗ trợ của Apple.

 

Chúng tôi đặc biệt khuyến cáo các bậc phụ huynh nên bật mã PIN khi giao dịch trên mọi thiết bị có thể được truy cập bởi trẻ nhỏ để tránh các trường hợp mua không cố ý.