Thành tích là gì? Cách hoạt động của chúng?

Vào cuối mỗi mùa, thành tích của bạn sẽ được lưu lại vĩnh viễn vào mục Thành tích của account của bạn, cũng như lưu Thành tích của Đội và Bang hội nếu bạn có ở trong đó!

Đây là nơi nhìn lại các thành tích bạn đã nhận được, hoặc để tìm Đội và Bang hội có tiềm năng và xem họ đã đạt được gì trong quá khứ.

Hướng dẫn Vainglory

Khám phá cách lên đồ hero mới nhất, hướng dẫn chiến thuật và từ điển! Ghé thăm Học viện

Tin tức

Đọc tin tức mới nhất về Vainglory! Đọc tin tức

Quảng cáo

Mọi thắc mắc báo chí, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Liên hệ