Tôi phát hiện ra lỗi, tôi báo với bạn bằng cách nào?

Ôi không! Vui lòng thông báo cho chúng tôi về lỗi bạn phát hiện bằng cách báo cáo vào Mục Báo Cáo & Trợ Giúp trong diễn đàn hoặc gửi mail thông báo!

Nhớ rằng bạn có thể thêm video và/hoặc ảnh chụp màn hình, kèm theo đó là mô tả chi tiết cách mà chúng tôi có thể lặp lại lỗi này trong báo cáo của bạn. Cung cấp những thông tin này cũng sẽ giúp chúng tôi rất nhiều:

  • IGN (Tên nhân vật)
  • Tên thiết bị
  • Mã thiết bị
  • Phiên Bản Hệ Điều Hành
  • Bạn có đang sử dụng máy Root (Android) hay Jailbreak (iOS) không
  • Bạn có đang sử dụng thẻ nhớ SD hay không (Android)

Cảm ơn bạn vì đã giúp chúng tôi cải thiện Vainglory tốt hơn!