Vainglory sử dụng bao nhiêu dữ liệu?

Vainglory sử dụng khoảng 0.5MB mỗi phút, tương đương khoảng 12MB mỗi trận đấu.

Hướng dẫn Vainglory

Khám phá cách lên đồ hero mới nhất, hướng dẫn chiến thuật và từ điển! Ghé thăm Học viện

Tin tức

Đọc tin tức mới nhất về Vainglory! Đọc tin tức

Quảng cáo

Mọi thắc mắc báo chí, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Liên hệ