Cách đổi tên nhân vật Vainglory (IGN)

Bạn có thể đổi Tên Trong Game IGN của mình khá đơn giản!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn và ở góc dưới bên trái bạn sẽ thấy Trang Thông Tin của mình, hãy vào đó. Ngay bên phải IGN của bạn có biểu tượng cây bút chì nhỏ, chạm vào để bắt đầu tính năng chỉnh sửa IGN.

Đổi IGN sẽ tốn 1300 ICE vì vậy hãy chắc chắn rằng bạn có đủ trong tài khoản trước khi thử đổi tên.

IGN có phân biệt chữ hoa chữ thường và không cho phép ký tự đặc biệt hoặc dấu cách.