Nếu tôi xóa game, tiến trình của tôi có bị mất không?

Cho rằng bạn đã đăng ký tài khoản Vainglory; tiến trình của bạn luôn an toàn trên server của chúng tôi.

Bạn có thể đăng nhập và chơi bằng tài khoản của bạn trên mọi thiết bị có khả năng chơi Vainglory. Thậm chí bạn có thể chơi tiếp một trận đấu đang chơi dở bằng cách đăng nhập vào thiết bị khác nếu gặp sự cố hết pin hoặc các lý do khác.