Tên tài khoản của tôi bị thay đổi thành Playerxxxxxxxxx- Vì sao?

Nếu tên bạn bị đổi thành Playerxxxxxxxx với số ngẫu nhiên thay thế cho x, nghĩa là tên IGN (tên trong game) trước đó của bạn đã được xem xét là không thể chấp nhận được và đã được đổi bởi chúng tôi.

Nếu bạn muốn chọn IGN mới bạn sẽ phải dùng đổi tên trong game và trả phí cho việc đổi tên đó.

Hướng dẫn Vainglory

Khám phá cách lên đồ hero mới nhất, hướng dẫn chiến thuật và từ điển! Ghé thăm Học viện

Tin tức

Đọc tin tức mới nhất về Vainglory! Đọc tin tức

Quảng cáo

Mọi thắc mắc báo chí, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Liên hệ