Tại sao tôi nhận được cảnh báo "nguy hiểm cao"?

Cửa hàng Google Play có thể nghĩ rằng các giao dịch xảy ra bất thường, để bảo vệ người dùng. Cảnh báo nguy hiểm này ngăn chặn các giao dịch không đáng có trên thiết bị của bạn.

Trong trường hợp này, hệ thống xác định giao dịch của bạn đang “gặp nguy hiểm cao”, và hủy giao dịch này giữa chừng. Cảnh báo này sau đó sẽ tự dọn dẹp nên bạn đừng lo; tuy nhiên, bạn sẽ không thể tiến hành các giao dịch khác trong khoảng 30 phút hoặc lâu hơn.

Trong thời gian đó, hãy xác minh tên và địa chỉ hóa đơn của bạn là chính xác với thẻ tín dụng.

Tiếc rằng, chúng tôi không thể giúp bạn với vấn đề này. Nếu bạn vẫn tiếp tục nhận được cảnh báo “nguy hiểm cao”, vui lòng liên hệ Google để được trợ giúp nhiều hơn.