Tôi xoá một ứng dụng trên thiết bị của mình bằng cách nào?

Nếu bạn muốn xoá Vainglory, hãy làm theo hướng dẫn bên dưới:

iOS:

  • Nhấn giữ biểu tượng Vainglory cho đến khi nó rung và hiện dấu 'X' ở góc trên bên trái.
  • Nhấn dấu 'X' để xoá Vainglory.
  • Nhấn giữ nút Power và nút Home cho đến khi bạn nhìn thấy logo Apple để khởi động lại thiết bị và xoá đi bất kỳ dữ liệu còn sót nào.

Android:

  • Vào mục Cài đặt → Ứng dụng
  • Tìm Vainglory
  • Nhấn Gỡ cài đặt và chọn OK để Gỡ cài đặt
  • Tắt thiết bị trong vòng 15 giây hoặc hơn để xoá bất kỳ dữ liệu còn sót nào