Tôi có thể chuyển đổi ngôn ngữ trong game bằng cách nào?

Xem tại đây để biết về cách thay đổi cài đặt ngôn ngữ trong Vainglory và nhiều điều khác nữa.

Hướng dẫn Vainglory

Khám phá cách lên đồ hero mới nhất, hướng dẫn chiến thuật và từ điển! Ghé thăm Học viện

Tin tức

Đọc tin tức mới nhất về Vainglory! Đọc tin tức

Quảng cáo

Mọi thắc mắc báo chí, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Liên hệ