Tôi có vài ý tưởng, tôi có thể gửi bằng cách nào?

Chúng tôi rất thích nghe phản hồi và gợi ý từ người chơi! Chúng tôi vô cùng xem trọng nó và muốn nghe ý kiến từ tất cả các bạn!

Nơi tốt nhất để chia sẻ ý tưởng và phản hổi của bạn đến chúng tôi tạidiễn đàn.

Tại đây bạn có thể đăng ý tưởng mới của bạn về hero, trang phục, mọi thứ hoặc phản hồi của bạn về cân bằng hero và hệ thống ghép trận, hay gợi ý bất kỳ mà bạn có.

Các nhân viên Super Evil luôn thường trực trên diễn đàn và kể cả khi họ không trả lời thì họ chắc chắn đang đọc nó! Thêm nữa, những điều hành viên tình nguyện của chúng tôi thường xuyên xem qua các ý tưởng cùng phản hồi được đăng lên và gửi chúng tới đội ngũ làm game, phòng trường hợp chúng tôi bỏ sót gì đó.

Chúng tôi liên tục nhận được những ý kiến tuyệt vời, vậy nên hãy kiểm tra xem chúng đã được đăng bởi ai đó trước chưa nhé.