Làm cách nào để tôi được hoàn tiền?

Để yêu cầu hoàn tiền lại hãy làm theo hướng dẫn trên nền tảng mà bạn đang sử dụng:

 

Google Play Store:

Vào đây và bạn sẽ được bắt đầu quá trình hoàn tiền. Nếu bạn gặp khó khăn với nó, hãy gửi phiếu hỗ trợ để chúng tôi có thể giúp đỡ bạn

Nếu bạn chọn liên lạc với chúng tôi để giúp đỡ, vui lòng bao gồm số hóa đơn mà bạn muốn hoàn tiền và email gắn với tài khoản Google Play đó. Chúng tôi cần các thông tin này để có thể giúp bạn hoàn lại tiền.

 

Amazon App Store:

Để có thể được hoàn tiền từ Amazon, đơn giản là ghé trang hỗ trợ hoàn tiền và liên lạc Amazon mô tả tình trạng của bạn.

Tiếc rằng, chúng tôi không thể giúp bạn giải quyết hoàn tiền cho mọi giao dịch nào bạn thực hiện qua Amazon App Store.

 

iTunes App Store:

Để được hoàn lại tiền từ Apple, bạn sẽ phải liên lạc với họ trực tiếp. Để gửi yêu cầu hoàn lại tiền làm theo các bước sau đây

  1. Tìm lịch sử giao dịch mua trong app. Kiểm tra email của bạn để tìm hóa đơn hoặc sử dụng máy tính đăng nhập vào tài khoản iTunes của bạn và tìm Lịch Sử Giao Dịch.
  2. Vào đây để gửi yêu cầu hoàn lại tiền tới Apple.
  3. Cung cấp các thông tin được yêu cầu và nhấn “Refund” ở phần Chi Tiết.
  4. Bạn sẽ được yêu cầu gửi email support cho Apple; vui lòng cho họ biết là Super Evil Megacorp chấp thuận yêu cầu hoàn tiền này.

Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không thể giúp bạn hoàn tiền nếu bạn thanh toán qua iTunes App Store.